An Alternative: Preserve Estonian Competitiveness

2 minute read

5 This is a joint-petition declaration from the group proposing “An Alternative: Preserve Estonian Competitiveness”, both in English and Estonian.

In English

Replace Tax Increases with Spending Cuts

Estonia has always been a nation of liberty, innovation, entrepreneurship, and economic growth.

 • Our success as a country is built on the hard work, creativity, and determination of Estonian people and the entrepreneurs who came to this country.
 • Estonia has transformed from a small, post-Soviet state to one of the world’s most advanced digital societies.
 • The entrepreneurial spirit has played a crucial role in shaping Estonia into a thriving economy and digital powerhouse.
 • As the government plans to implement tax increases to balance the budget amidst the ongoing war in Ukraine, the pandemic and other challenges, we understand that changes must be made.
 • However, we must remind ourselves that it is entrepreneurship, not taxation, that brought us this far.

To continue on this path of progress, we urge the government to reconsider these tax increases and instead implement spending cuts.

Instead of raising taxes, we should focus on reducing government spending.

 • The proposed tax increases will hamper the entrepreneurial spirit that has been at the heart of our success.
 • Careful evaluation of current expenses and the elimination of inefficiencies can help achieve the desired balanced budget without placing undue strain on our economy.
 • Spending cuts will ensure that we maintain the favorable business environment that has allowed Estonia to excel, attracting more entrepreneurs and investors.
 • By choosing fiscal responsibility over tax increases, we can preserve the entrepreneurial spirit that has made Estonia great and ensure that it continues to flourish in the future, even in the face of global challenges.
 • We must safeguard our prosperity, protect our entrepreneurial spirit, and secure the bright future that Estonia deserves, despite the challenges posed by the war in Ukraine.

We petition the government to replace the planned tax increases with spending cuts.

In Estonian

– Asendagem maksutõusud kärbetega

Eesti on alati olnud vabadusele, uuendustele, ettevõtlusele ja majanduse tõusule orienteeritud riik.

 • Meie edu ja läbilöögivõime põhineb eestlaste ja sisserännanute edasipüüdlikkusel, ettevõtlusel, töötahtel, loovusel ja sihikindlusel.
 • Nõukogude Liidu pärandiga üleminekuriigist on Eesti tõusnud üheks maailma kõige arenenumaks digiühiskonnaks.
 • Ettevõtlus ja ettevõtlusvabadus on olnud kriitilise tähtsusega Eesti majanduse arengus.
 • Ukraina sõja, koroona pandeemia ning ka muude sündmuste kontekstis mõistame, et muutused ning teatud muudatusi on vajalikud.
 • Siiski peaksime meeles pidama ja lähtuma sellest, et mitte maksustamine, vaid vaba ettevõtlus on see, mis on taganud meie edu.

Selleks, et meie edu jätkuks, kutsume valitsust üles leidma võimalusi maksutõusust loobuda.

Maksude tõstmise asemel peaksime keskenduma valitsuse kulutuste vähendamisele.

 • Kavandatavad maksutõusud pärsivad ettevõtlikkust, mis on olnud meie edu aluseks.
 • Praeguste kulutuste hoolikas hindamine ja ebaefektiivsuste kõrvaldamine aitab saavutada soovitud tasakaalustatud eelarve ilma liigse koormata meie majandusele.
 • Kulude kärpimine tagab soodsa ärikeskkonna säilimise, võimaldades Eesti jätkuva edumeelsuse ning atraktiivsuse ettevõtjatele ja investoritele.
 • Valides maksutõusude asemel rahandusliku vastutustundlikkuse, saame säilitada ettevõtlusvaimu, mis pakub lahendusi ka suurematele väljakutsele.
 • Peame kaitsma meie konkurentsivõimet, ettevõtlusvaimu ja tagama Eestile helge tuleviku, mida see väärib.

Teeme valitsusele avalduse, et kavandatavad maksutõusud asendatakse kulutuste kärbetega.

Updated: